Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
"Batının Maskesi Düşüyor"da Attila İlhan diyor ki; "Attilâ'dan korkuyor Batı. Barbar diye adlandırıyor. Ve bütün sorunları Asya'dır. Bir kere Batılılar geri... İkincisi nüfusları az... Üçüncüsü genellikle çekingen ve korkak insanlar, çok cesur değiller. Onlar için Batıda bir tek devlet her şeye hükmetmiş, üstlerine çıkmış, Roma. Onun için Batının kendisi için en güzel düşündüğü yer, Roma'nın yeri. Roma gibi olabilmek. Bu Attilâ denen adam öyle bir geliyor ki, Roma da dahil hepsini harman döver gibi dövüp g
40 TL.
Tükendi
Atatürkün ekonomik görüş ve uygulamaları sır değil elbette. Dileyen dilediği kadar yayın bulabilir bu konuda. Dilemek ve bulmak... Olsa ile bulsa, bir araya gelse türünden, çetin bir iştir bu ülkede... Dilemiyor ya da dileyemiyor beyni yıkanan geniş kitleler. Küresel şer güçlerin iletişim organları, halkın merakını başka yönlere çekip, engel oluyorlar Atatürkün gereğince ve yeterince öğrenilmesine. Sonra ne oluyor? Dilemeyen bulamıyor, bulamayan bilemiyor. Peki ne olacak? Eli, kolu, dili ve kalemi bağlı
100 TL.
Erol Bilbilik, Geniş Ortadoğu Projesi (Geniş Orta Asya Projesi) adlı çalışmasında, Amerikan belgeleriyle GOP´u (Geniş Ortadoğu ve Afrika Projesi) ortaya koyarken tüm ayrıntılarıyla GOP´a kaynaklık eden projeleri, tarihsel süreciyle GOP coğrafyasındaki ülkeleri ve GOP´un açıklanan amaçlarını irdeliyor. Çalışmada, kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasının, insan hakları ihlallerinin, etnik, din, mezhep çatışmasının, terörün, uyuşturucu trafiğinin, sınır anlaşmazlıklarının, sabotaj ve organize suçların, ki
60 TL.
• Avrupa Birliği (AB), Türk gazeteci ve editörlerine yüz binlerce Avro hibe dağıttı! Kimdir bu gazeteciler? • AB, son iki yılda Brüksel’de 246 Türk gazeteciyi eğitti. Kimdir bu eğitilenler? • AB, yazılı medyadan 3, televizyondan da 3 kişiyi Brüksel’de “uzun süreli” eğitti! Kimdir bunlar? • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, bu gazetecilerin adlarını bir sır gibi saklıyor! Niçin? • Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, ‘AB’den hibe alan gazetecilerin adlarını açıklayamam’ diyor. Neden? • AKP iktidarına
220 TL.
İMF ile parasının yönetimi elinden alınıp borç batağına düşürülen, Özelleştirme ile tüm yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, ekonomik kaleleri ele geçirilen, Gümrük Birliği ile dış ticaret yönetim ve denetimi devralınan Türk ulusunun, artık sıra Ulusal Egemenliğini elinden almaya gelmişti. İşte bu son aşamayı tamamlamak, yani tabuta son çiviyi de çakmak üzere, Türkiye AB´ye üye olma sürecine sokuldu. Bu süreçte Türkiye bölünüp parçalanacak ve sonunda Ulusal Egemenlik Brüksel´e teslim edilecekti. Türkiye´nin
250 TL.
Görüyordum ki çoğu ya kanıyla düşünüyordu dünyayı ya ahiret öncesi dünyayla, ya da mevcut itibarı ve cebindeki paranın miktarıyla... İçlerinde, bir tane olsun roman okuyan var mıydı? Kuşkuluydum! "Okusalardı" diye düşünüyordum, "belki biraz daha incelikli, hoşgörülü, biraz daha saygılı olabilirlerdi!" Ne var ki bu saldırganların önemli bir kısmı, daha çok taşrada yaşayıp da gelişememiş küçük burjuvalarda görülen ilkel, görgüsüz, yobaz, gaddar, kaypak ve aşağılık duygusuyla alıngan türden şehirlileşememiş
30 TL.
Tükendi
Gönüllü kölelerle satılıkların dışında herkes yurdumun, bütün dünyanın, doymak bilmez anamalcılık canavarının yeni amansız bir saldırısıyla karşı karşıya olduğunu görüp yaşıyor. Bilirsiniz, her saldırı bir öntasarıya, karara bağlıdır; eşsiz Mustafa Kemâl de sömürgeci-buyurucu Batı’nın tasarısına başka bir tasarıyla karşı çıkarak yurdumuzu kurtarmıştı; bağımsız, onurlu bir ulus olarak yaşamak. Elinizdeki kitap, son saldırıya aynı biçimde karşı koyup güzelim Anadolumuzu yeniden yaşanır bir yer hâline ge
150 TL.
Bu kitapta anlatılanlar Osmanlının son 100 yılında batı sınırından bir karış toprak vermemek için savaşlar açtığı sırada durmaksızın el değiştiren Elvile-i Selase`nin (Kars, Ardahan, Batum) onurlu, direngen öyküsüdür.... Bu toprakların aydınlanma hareketinin gönüllü neferleri olan gençler, bütün engellemeleri aşarak ve kendisine dayatılan medrese eğitimiyle yetinmeyerek Rusçayı öğrenerek ve Rus İmparatorluğunun büyük kentlerinde üniversite eğitimi yaparak bölgenin kaderine el koyabilecek, hükmedebilecek si
100 TL.
Bir ülkede ortaya çıkmış felsefi düşünce eğilimleri ve okulları, hep o ülkenin genel hayat tarzı ve düşünsel yaratımlarının ortak mülküdür. Türk Felsefesi de, Türklerin düşünsel yaratımlarının ortak mülküdür. Türk Felsefe Tarihi, ona hakkını verebilmek için birkaç büyük cildi gerektirecek derecede geniş ve çop cephelidir. Ancak, Türk Felsefe Tarihi üzerine özgün çalışmalar bugüne kadar gerçekleşemedi. Oysa Batı da olsun, Doğu da olsun felsefeyi, genelden özele, özelden genele açıklayan çok çeşitli çalışmala
160 TL.
İnsanı değiştirmeye göre düzeni değiştirmek daha kolay bir eylem midir? İnsanın varlığında kapitalizmi yaratan ve yaşatan ne var? Birinci Sosyalizm Savaşları niçin başarısızlığa uğradı? Yaşam kalım güdüleriyle toplumlar tarihi nasıl evrimleşti? İnsanda doğadan hangi izler kaldı? Kapitalizm ve sosyalizm açısından bencilliğin, sahip olmacılığın ve üstünlüğün önemi nedir? Tarih; nasıl bir insanın tarihidir? İnsanın eşeysel kültürü nasıl doğup gelişti? Geleceğin sosyalist insanı nasıl olmalıdır? Empery
100 TL.
Bizim ´sara´ dediğimiz epilepsi, tarihin bilinen en eski hastalıklarından biridir. Bugün dünyada, yaklaşık olarak 50 milyon epilepsi hastası bulunmaktadır. ABD´de saralı sayısı yaklaşık 2,5 milyon olup, bu sayı yalnız Florida eyaletinde 360,000´dir. Türkiye´de saralı sayısının 800,000 olduğu söylenmektedir. Geçmişte epilepsi ´kutsal hastalık´ olarak görüldüğü gibi, insan bedenine giren şeytanın ya da kötü ruhların eylemi olarak da nitelenmiştir. 1494 yılında iki papaz, ´Cadı Avı El Kitabı´ adlı bir kitap ya
120 TL.
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2