Felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan etik, ahlakla yakın bir ili?ki içinde bulunur. Her ne kadar ahlak ve etik aynı kökten türemi? olsa bile, etik deyince anla?ılan "felsefe açısından ahlak"tır, genel bir ilkeler teorisidir veya "ahlaklılıın felsefesi"dir.

Felsefeden büyük ölçüde baımsız, sosyolojik ve kültürel bir alan olarak ahlak, öncelikle ve çok büyük ölçüde toplum içinde bir ?ekilde olu?turulmu? olan norm ve kurallar sistemine kar?ılık gelir. Bu açıdan bakıldıında, ahlakın insanların davranı?larını ve birbirleriyle olan ili?kilerini düzenlemek amacıyla olu?turulmu? eylem kuralları, normlar silsilesi ve deerler sistemi olduu söylenebilir. Ahlak, ?u halde, esas olarak bir düzen kavramıdır.

Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin hazırladıı Etik-Ahlak Felsefesi kitabı, "en yüksek iyi", "doru eylem" ve "salam karakter" temaları ekseninde ?ekillenen Klasik Etik, 20. yüzyılda "dile dönü?" hareketiyle ortaya çıkan Analitik Etik ile kıta felsefesinin sınırları içerisinde kalan ve klasik etie tepki nitelii ta?ıyan Ele?tirel Etik ana ba?lıkları altında bu alanda önemli bir referans kitap olmayı hedefliyor.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786050203363
Yayın Tarihi :2021-02-12
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Etik Ahlak Felsefesi
Baskı Sayısı :4.Baskı
Sayfa Sayısı :512
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :145 X 215
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ahmet Cevizci
Editör   : Derya Önder
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler