Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Suyun Tarihi;Su, Uygarlığı Nasıl Yarattı?
Su ile olan ilişkimizin kökleri çok uzak geçmişe dayanır. Tarih öncesi avcı-toplayıcılar için, nerede su bulacağını bilmek ölüm kalım meselesiydi. Bronz Çağı öncesinin büyük köyleri sulama tekniklerinin geliştirilmesi sayesinde Antik Çağın büyük kent devletlerine dönüştü. Orta Çağ Avrupa’sı ve ardından Sanayi Devrimi su yönetimiyle ilgili sorunlara dâhiyane çözümler buldu ve suyu alınıp satılan bir meta haline getirdi. Kısacası her insan kültürünü su ile kurduğu ilişki biçimlendirdi. Günümüzde ileri teknolo
187.5 TL. 250 TL.
 %  25
20 Düşünme Aracı;Sınıfta Nasıl İş Birliği Sağlanır, Sorup Soruşturalım
Bir an için okullarımızdaki öğrencilerin hiç matematik öğrenmeden mezun olacaklarını düşünelim. Nasıl bir velvele kopardı acaba? Şimdi de çoğunun doğru düzgün okuma yazma öğrenemediğini hayal edelim; toplum olarak nasıl dehşete düşerdik değil mi? Peki ya soru sormayı, sorgulamayı öğrenmeden mezun olmalarına ne buyrulur? Bu da en az bu iki durum kadar endişe verici olmaz mı? 20 Düşünme Aracı, hem öğretmenler hem öğrenciler hem de çocukların düşünme ve sorgulama becerilerinin gelişimini önemseyen ebeveynler i
93.75 TL. 125 TL.
 %  25
Babama Anarşizmi Anlatıyorum
Anarşizm nedir ve anarşistler ne ister? Meraklı bir hümanist baba ile konuyu araştıran anarşist ve aktivist oğlu hoşça sohbet ederek bize bu soruların yanıtını veriyor. İki adam, sohbetleri sırasında, anarşi ve demokrasi kavramlarının köklerine geri dönüyor. Anarşizmin belli figürlerini ve bu devrimci hareketin farklı akımlarını hatırlatarak, sözlerini günümüz dünyasından örneklerle destekliyorlar. Büyük tahakküm sistemlerine (devlet, din, ataerkillik, kapitalizm ve ırkçılık) yönelik anarşist eleştiriyi ana
93.75 TL. 125 TL.
 %  30
Babek 1 - Azerbaycan Kartalı
Kimse kuşku duymasın ki bizim vatanımız, onu müdafaa etmek isteyenlerin kanıyla istilacıların kanının ayırdındadır. İstilacıların kanı bu topraklarda yok olup gider; lakin vatanımızı müdafaa etmek için kendi kanlarını feda edenlerin kanları yok olmaz. O kanlar, vatanımızın damarlarına dolarlar. Böylece vatanımız yaşar. Ölenlerimiz de böylece vatanımızda yaşarlar. Onlar yek olurlar. Bu vatanda yaşayanlar, ölenlerimizin ruhlarıyla müdafaa ederler vatanımızı. Böylece yaşayanlar da onlarla yek olur.
168 TL. 240 TL.
 %  30
Babek 2 - Babek Rüzgarları
-Yoldaşlarım! Görünmeyenden bilinmeyenden veyahut ta sihirden bahsetmiyorum. Hürriyet, hakikatin idrakidir. Hakikate ihtiyaç olduğu fark edildiği anda insan, hürriyet macerasına girmiş demektir. Bunun bariz manası isyanımızdan okunmalıdır. Şehitlerimiz bunun ispatıdır. Onlar, hürriyetlerine el uzatanların ellerini kırdılar, kendilerine ait olanı katiyen teslim etmediler. Düşmanın kılıçları onların boyunlarına yaslandığında dahi, onlar bu tavırlarından -ölmek pahasına- dönmediler. İnsanın hakiki ölümü, unu
182 TL. 260 TL.
 %  30
Yüreğimde İnce Dallar Kırılır - İç Dünyamdan Seslenişler (Şiir Öykü-Denemeler)
Ayhan Aydın’ın Kendini Anlatma Çabasının Basit Bir Derlemesi Eldeki Kitap. Sıcak Bir Sonbahar Günü Ölsem Hafif Bir Rüzgâr Sallasa Dalları Üstüme Düşse Sararan Yapraklar Neresinde Olursam Olayım Dünyanın Getirseler Cesedimi İstanbul’a Hırpalamadan Vakitlerden Bir Vakit Şahkulu Dergâhı’na Kurulsam Son Kez Sazlar Sözlere, Nefesler Düvazlara Karışsa Darken Son Kez El Sallasa Dostlar, Sevenler, Komşular Bir Yağmur Yağsa Sonra Hani Bir Sonbahar Yağmuru Usuldan Camlara Vursa Damlalar Fesleğ
210 TL. 300 TL.
 %  25
Sağlıklı Toplum
Erich Fromm’un totaliter hareketlerin yükselişini ele aldığı Özgürlükten Kaçış’tan on beş yıl sonra yazdığı Sağlıklı Toplum, çağdaş sanayi toplumlarındaki robotlaşma tehlikesi ile modern insanın kendi yarattığı dünyaya yabancılaşmasının bir incelemesidir.“İnsanın kendini kendi deliliğinin sonuçlarından koruyabilmesinin tek yolu, insan gereksinimlerine, bizzat insanın varoluş koşullarından kaynaklanan beşerî gereksinimlere uygun aklı başında bir toplum yaratmasıdır. İnsanlar arasında sevgi ilişkilerinin oldu
150 TL. 200 TL.
 %  25
Orta Asya;Tarih ve Uygarlık
Orta Asya’da yüzyıllar boyunca Buhara, Semerkant, Lasa ve daha birçok yerde birbiri ardına büyük medeniyetler ortaya çıktı. Serinde örneğinin de gösterdiği gibi Türk ve Moğol atlılarından çok da uzak olmayan bir yerde incelikli bir sanat gelişti. Bütün büyük evrensel dinler Orta Asya’da hep birlikte var oldular. Cengiz Han, Uluğ Bey, İbn-i Sina, Firdevsî gibi isimler burada dünyaya geldi.Orta Asya hakkında çok sayıda eseri bulunan Jean-Paul Roux bu kitabında Türklerin, Moğolların, Tibetlilerin, Arapların, Ç
187.5 TL. 250 TL.
 %  25
Dünya Mitolojisi;Yaratılış Öyküleriyle
Babil, Yunan, İnuit, Maya, Hindu, Navajo, Polinezya, Afrika ve daha çok sayıda farklı yaratılış mitini konu alan bu kitap evreni açıklama girişimlerimizdeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyuyor. Antropoloji ve astronomi profesörü, ödüllü yazar Anthony Aveni dünyadaki çeşitli kültürlerin kökenlerimizi nasıl açıkladığını incelerken aynı zamanda doğal çevrenin bu anlatıları şekillendirmede oynadığı rolü de gözler önüne seriyor. “Yaratılış Öyküleriyle Dünya Mitolojisi … insanlığın doğal dünyanın ritmin
112.5 TL. 150 TL.
 %  25
Kısa Yunan Mitolojisi ;Zeus’tan Kirke’ye Tanrılar, Tanrıçalar ve Kahramanlar
Hestia, Dionysos ve Poseidon. Herakles, Perseus ve İason. Scylla, Sphinx ve Medusa. Bu isimler hep karşınıza çıkıyor ama karakterlerin özelliklerini, başlarından hangi olayların geçtiğini, kimlerin birbiriyle iyi geçindiğini, kimlerin birbiriyle kavgalı olduğunu, kimin hangi sembolü taşıdığını hatırlayamıyorsunuz. Kısa Yunan Mitolojisi Yunan mitlerinde adı geçen tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar ve canavarlar hakkında size kolayca aklınızda tutabileceğiniz bilgiler veriyor. Kitabı süsleyen renkli resimler d
150 TL. 200 TL.
 %  25
Başlangıçtan Bugüne Sanatın Öyküsü
İnsanlar neden sanat eserleri yaratır? 40.000 yıl önce yaşamış insanların mağara duvarlarına resim yapmasını sağlayan içgüdüyü nasıl açıklayabiliriz? Peki günümüzdeki çağdaş sanat galerilerinde sergilenen eserlerde aynı ilhamın etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Dünyadaki tüm coğrafyalarda, tarihin her anında imge yaratmanın ardında müthiş bir kaynak vardır, o da insanın doğayla karşılaşmasıdır. İşte Başlangıçtan Bugüne Sanatın Öyküsü, nasıl düşündüğümüzü ve doğayla nasıl bir ilişki kurduğumuzu gösteren sa
375 TL. 500 TL.
 %  35
Gülpembe
Kalmak mı zor, yoksa gitmek mi ? Yoksulluk ve baskılar arasında sıkışıp kalmış anne ile kızının, bazen komik, bir o kadar da hüzünlü hikayesi. Süreyya Aysan’ın yumuşak, ipek dokulu bir yazısı vardı. Ayrıntılarda saklar ruhunu. Çok mu romantik bir yazardan söz ediyorum! Daha soluklu yazacak Süreyya. Buna hazır. Kabadayılık bile seziyorum O’nda. Tarzını tutturmuş. Ama O’nun kaleminden bir kaşkaldırı beklemiyor değilim. Tadı iyi gelir. Çalışkan olduğunu biliyorum. Ustalığa yürüyecektir.
81.25 TL. 125 TL.
 %  25
Ahlak ve Dogma Cilt 2;(Hür Masonluğun Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti'nin Ahlak Prensipleri ve Dogması)
Albert Pike'ın yazdığı ve uzun yıllardır dilimize çevrilmeyi bekleyen çok önemli bir eseri sonunda Türkçeye ve ezoterik yolun ışık taşıyan ellerine ulaştırmayı başardık. Pike, Morals and Dogma isimli eserinde Masonik dereceleri tek tek ele alarak gerek bunların öğretisini gerekse içerdiği anlam yükünü 1'den 32. Dereceye kadar okuyucuya yansıtmaya çalışmıştır. Kitabın adını herkes Ahlak ve Dogma olarak bilir, ancak gerçek isim kitabın kapağında gördüğünüz gibi Masonluğun Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti'nin A
337.5 TL. 450 TL.
 %  25
A'dan Z'ye Astronomi;Evren, Gökadalar, Yıldızlar, Güneş Sistemi, Uzay Programları, Uzayda Hayat
Uzay; asteroitler, kuyruklu yıldızlar, aylar, gezegenler, yıldızlar, takımyıldızlar ve galaksilerle dolu. Bunlar hemen göze çarpanlar. Bir de ancak en ileri teknolojili teleskoplarla görülebilen ya da algılanabilen öte gezegenler, kara delikler, pulsarlar, kuazarlar, nötron yıldızları, bulutsular ve daha başka pek çok şey var. Bu kitap, tüm bu gök cisimlerinin nasıl oluştuğuna, tüm bu kozmolojik olayların nasıl meydana geldiğine dair temel bilgiler içeriyor. A’dan Z’ye Astronomi sizi bilim tarihinde bir ge
262.5 TL. 350 TL.
 %  25
Savaşta Ve Barışta Büyük Stratejiler
Bu önemli kitapta, saygın uzmanlar savaş ve barış zamanlarında uzun vadeli çıkarlarını korumak için siyasi, ekonomik ve askeri hedeflerini nasıl entegre etmeye çalıştıklarını tartışmaktadır. Paul Kennedy'nin iki bölümünü yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitap, Avrupa'nın klasik örneklerini analiz ederek ve ABD'nin bugün gerçekleştirmesi gereken önceliklerin uygun dengesini sunarak büyük strateji kavramını ele almaktadır. Kitap, Kennedy tarafından başlatılan bir bölümle başlar; bu bölüm, büyük strateji kavram
195 TL. 260 TL.
 %  25
Kedilerin Dunya Tarihi
Medeniyetin doğuşundan bu yana aramızdalar. Ve günümüzde kimileri için sadece eğlenceli evcil hayvanlar olarak görünseler de geçmişleri kahramanlık, aşk, trajedi, fedakârlık öyküleriyle dolu. İkna olmadıysanız Kedi Baba, bilgili bir tekir olarak pagan tanrıların kucağından günümüze, kedigillerin tarihini gözler önüne sermek için burada. Baba, neredeyse her kıtayı ve binlerce yılı kapsayan bu hayatta kalma hikâyesiyle okuyuculara; tarih öncesi Mısır’daki Kedi Tanrıçası Bastet’ten, cesur okyanus kâşiflerine,
187.5 TL. 250 TL.
 %  25
Mutlu Empat - Hassas İnsanlar İçin Hayatta Kalma Rehberi
Ağır duyguları taşımaktan kurtulun, varlığınızı onurlandırın ve empat olmanın armağanlarını kucaklayın! Otobüste, toplantıda, iş yemeğinde ya da büyük aile buluşmalarında, nerede olursanız olun insanlarla bir araya geldikten sonra kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Başkalarının duygusal geçişlerini algılıyor ve bundan bunalıyor olabilirsiniz. Ne yazık ki kendilerinin ve başkalarının duygularıyla dans etme becerisinden yoksun birçok empat, derin hassasiyetlerini bir armağan değil bir lanet olarak de
75 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  25
Özgür İrade;Kısa Bir Giriş
Hayatın akışı içinde irili ufaklı, önemli önemsiz pek çok karar veriyoruz. Peki, bu kararları gerçekten kendimiz mi veriyoruz, yoksa kendi kontrolümüz dışındaki etmenler mi bizi bu kararları vermeye zorluyor? Eğer seçimlerimizi özgürce yapamıyorsak, bu seçimlerimizden neden ahlaki bakımdan sorumlu tutuluyoruz? Thomas Pink’in Özgür İrade adlı bu kitabı Batı felsefesinin ele aldığı en önemli ve en çetin sorulardan birini yanıtlamaya yönelik, anlaşılması kolay ve ufuk açıcı bir çalışma. Bu temel felsefi sorunu
93.75 TL. 125 TL.
 %  25
Bilge Şamanların Yolu;Maya, İnka ve Hopilerin Gizli Öğretileri
Maya, Hopi ve İnka Yeryüzü Bekçileri’nin kehanetlerine göre, insanlık tarihinde yeni bir insan türünün doğacağı bir dönüm noktasındayız. Dönüşmekte olduğumuz şeye doğru bir kuantum sıçraması yapacağız ve artık Homo Sapiens değil Homo Luminous olacağız.Amerika’nın şifacı erkek ve kadınları olan Yeryüzü Bekçileri tarafından korunan bilgelik öğretilerinde ustalaşarak DNA’mızı yeniden biçimlendirebilir, biyolojik, duygusal ve ruhsal evrimimize bilinçli olarak katılma şansını yakalayabiliriz.Yeryüzü Bekçileri, ş
112.5 TL. 150 TL.
 %  30
2024 Burcunuz Ne Diyor?
Büyük bilge Nasreddin Hoca’nın gösterdiği gibi, nefsimizi temsil eden eşeğe ters binmişiz ve ancak olaylar gelip geçtikçe farkına varabiliyoruz. Peki yaşayacağımız olaylarla ilgili önceden önlem alabileceğimiz bilgilere ulaşabilir miyiz? Bu bilinemez gaybı bilmek anlamına gelmez. Nasıl hava durumunu önceden tahmin etmek mümkünse ve gaybın bilgisiyle bir ilgisi yoksa, astrolojinin alanına giren tahminlerin de bununla ilgisi yoktur ve yaşayacaklarımızla ilgili bize çok kritik bilgiler verebilir. Peki 2024
122.5 TL. 175 TL.
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1