Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2
 %  30
Rıza kenti, Bu-Dünya'dan başka bir yerde, ama hiçbir yerde, bir kent toplum: Tıpkı More'un Ütopya adası, Campanella'nın Güneş Ülkesi, Bacon'un Yeni Atlantisi ya da Münster'in Yeni Kudüs'ü gibi. Yok Yer'deki Ütopya'yı, yani Rıza Kenti'ni algılayabilmek için öncelikle Yok Yer'e taşınılabilmesi için iptal edilmesi gereken Bu-Dünya parçası anlamında yurt üzerinde duralım. Kızılbaşlıkta Yurt dendiğinde, bu iki biçimde anlaşılır: Birinci yurt, canın gölgesidir. Canın gölgesi bedendir. Her nefes aldığımızda çekti
168 TL. 240 TL.
 %  30
Kızılbaşlıkta Üç Firar Üç Terk
Düşünmemizi kendi aleyhine çevirip, bugünküne benzer bir sonuç üretmeyecek bir gelecek için düşünsel yatırım yapacağız. Bu-Dünya'nın yanlışıyla, Bu-Dünya'yı terbiye edeceğiz. Mantıksal düşünmenin karşı tarafına geçip sanatsal-şiirsel düşüneceğiz, gönül kazanımlarını belirleyici kılacağız ve halkın rüyası demek olan söylenceleri sahipleneceğiz. Sistemin aklının nesnel sınırlarını aşıp teknolojik aklın taşıyıcısı uzmanların/bilim-insanlarının güvenli alanlarını terk edeceğiz; pusulasız-rehbersiz, güvenli ol
168 TL. 240 TL.
 %  30
Vilayetname (Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli)
Vilayetname´nin en eski kopyası, Hacı Bektaş Tekkesi´nden gelen kopyadır. Ankara Kütüphanesi´nde bulunan bu kopya, 1034 yılı Rebiülevvelinde (13.11./12.12.1924) yazıldı. Çalışmamızda, Abdülbaki Gölpınar´lı tarafından tıpkı basımı ve çevirisi verilen bu kopya, temel alındı. Birkaç tümce ve aynrıntıdaki kimi eklentiler dışında, Vilayetname´nin tüm kopyaları hemen hemen birbirinin aynıdır. Bu nedenle kopya farkları değerlendirilmedi. Genç kuşakların anlayabilmesi için terim işlevi gören sözcükler dışında kala
196 TL. 280 TL.
 %  30
Kitap Yol Rehberi Gülbanklar - Erkanlar
Güneş Yeryüzü'nün annesidir: Işığı ile emzirir, besler Yeryüzünü. Kendi gecesine kapanma zamanı geldiğinde rüzgarın uğultusu, dalgaların gürültüsüyle uyutur onu. Demek ki Yeryüzü ışığın içindeki ısıdır görünüşe taşınanlarından daha fazla şeyi içerdiği için ışığın içindeki ısı, sonsuz ruh-sonsuz candır.Sonsuz ruh-sonsuz can kendi zahirine kapandığında Yeryüzü, hisseden doğanın annesi olarak beliriverir. Işığın içindeki ısı cemre sonunda Yeryüzü'ne düşer hava, su ve toprak gebe kalıp ateş alır. 21 Mart'ta d
140 TL. 200 TL.
Tükendi
Toplam 24 kayıt bulunmuştur Gösterilen 20-40 / Aktif Sayfa : 2