Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
İsrail'in Nükleer Silah Cephaneliği-Belgelerle Kitap Açıklaması "Araplar petrole sahip olabilirler, ama kibrit bizim elimizdedir!" - Ariel Şaron "İsrail, bugüne kadar nükleer silahlara sahip olmadığı konusunda bir 'belirsizlik politikası' izlemiştir. Böyle yapmakla İsrail kendi kendisini aldatmaktadır. Tüm dünya İsrail'in büyük bir cephaneliğe sahip olduğunu ve bu cephanelikte atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar bulunduğunu çok iyi biliyor. Bu durumun Orta Doğu'da silahlanma yarışına neden olduğunu
130 TL.
Dış açıkların bir nedeni; üretimde dışa bağımlılık oranının yüksek olmasıdır. Bu nedenle aramalı ve hammadde ithalatı yüksektir.  Diğer nedeni; AKP iktidarının, küreselleşmeye teslim olmasıdır..  Üçüncü nedeni; Hükümete olan güven sorunu nedeni fiziki yatırım eğiliminin düşük olmasıdır. Cari açık bugün; eğer dış borçla finanse ediliyorsa daha yüksek olmak üzere yarın, kaynak kaybı ve ülkenin yoksullaşması demektir. Bu durumda istikrarlı büyüme sürdürülemez. Ayrıca bir yandan katma değer yaratıp,
110 TL.
Tansu Çiller, 1994 yılında 5 Nisan kararlarının ilanından sonra, “son sosyalist devleti yıktık” diyordu. Abdullah Gül de 4 Ocak 2010 günü “Devletin içindeki Sovyetler Birliği çöküyor” dedi. Bu açıklamalarda kastedilen ve tahrip edilen, Atatürk döneminde gerçekleştirilen anti- emperyalist ve milliyetçi devletçiliğin (üretim araçları üzerinde toplumsal mülkiyetin) kalıntılarıydı. Tansu Çiller’in ve Abdullah Gül’ün değerlendirmelerini ciddiye alıp, Atatürk döneminde gerçekleştirilen uygulamaların niteliğini do
50 TL.
Tükendi
1994, 2000 ve 2001 ekonomik kriz yıllarının hemen ertesinde Türkiye bu krizlerden çıkmayı başarmıştır. 1980 darbesi ile de demokrasi krizi yaşamıştık ve fakat sonrasında hırpalanmış olsa da, demokrasiye dönmüştük. Ayrıca, demokrasi krizi yanında ekonomik ve sosyal kriz devam etmemişti. Bugün ise her alanda siyasi iktidarın iktidarda kalabilmek için aşama aşama duvar gibi ördüğü sorunlardan kaynaklanan bir “derin göçük” içine düştük.Günümüzde dünya ekonomisi küreselleşmenin tıkandığı bir konjonktür içindedir
200 TL.
Demokrasiyi de kalkınmayı da belirleyen temel kavramlar içinde, hukukun üstünlüğü ve eğitim önemli yer tutar. Katılımcı demokrasi ve hukukun üstünlüğü, aynı zamanda medenileşmenin bir göstergesi olmakla birlikte, ekonomik kalkınmanın da temel altyapısıdır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, halkın refahı için GSYH'da büyüme tek başına yeterli olmaz. Ayrıca hukuk ve demokrasi değerleri de kapsayan ülke kalkınması sağlanmalıdır. Söz gelimi, petrol üreten bazı Arap ülkelerinde olduğu gibi, gelir artışı yüks
150 TL.
"Müttefikimiz" Amerika ile ilişkilerimiz yıllardır dış ve iç politikamızı etkilemekte ve sürekli tartışma konusu olmaktadır. Siyasilerimiz arasında "Küçük Amerika" olmakla övünenler de çıkmıştır. İnsan dostunu da düşmanını da iyi tanımalıdır. İşte bu yüzdendir ki Amerika'yı daha yakından tanıma gerektiğine inanmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri 52 eyaletten oluşmaktadır. Bir vakitler Türkiye için "ABD'nin 53. Eyaleti" diyenler bile olmuştur. Demokrat Parti iktidarından bu yana Amerika'yı rehber edindik
100 TL.
Tarihler boyunca stratejik önemini koruyan ve gelecekte de koruyacak olan Kafkasya'nın sosyal ve siyasal tarihi özellikle de 1. Dünya savaşı öncesi ve sonrasında yaşananlar bölgeyi etkileyen büyük ve önemli olaylar nedeniyle hep gölgede kalmış, bir bilinmezlik perdesinin ardında yitip gitmiştir. Halkının kendisinin belirlemeye çalıştığı siyasal kaderinden koparak-kopartılarak başka ülkelerle eklemlendiği, onların bir parçası haline geldiği yerlerin kaderi hep böyle olmuştur. Belirtmek gerekir ki Güneybatı
70 TL.
"Araplar petrole sahip olabilirler, ama kibrit bizim elimizdedir!" - Ariel Şaron "İsrail, bugüne kadar nükleer silahlara sahip olmadığı konusunda bir ´belirsizlik politikası´ izlemiştir. Böyle yapmakla İsrail kendi kendisini aldatmaktadır. Tüm dünya İsrail´in büyük bir cephaneliğe sahip olduğunu ve bu cephanelikte atomik, biyolojik ve kimyasal silahlar bulunduğunu çok iyi biliyor. Bu durumun Orta Doğu´da silahlanma yarışına neden olduğunu da biliyor!" - İssam Mahoul, İsrail Parlamentosu Knesset´te Hadaş
36 TL.
Tükendi
Cumhur Utku, özel yetkili savcılarca tutuklanan ve özel yetkili mahkemelerce yargılanan düşünce ve silah arkadaşlarının her birine mektuplar yazmış Ancak dertleşeyim derken onların dertlerini arttıracağı endişesiyle yazdıklarını göndermemiş, biriktirmiş. Memleketin yetiştirdiği insanların onurlarıyla oynanarak yıllar süren sahte gündemler yaratılmış, esas ve temel sorunlar gözden kaçırılmıştır. Bir yerde vicdanlar söndürülmüşse eğer, orada toplumsal hayat gitti gider... Bir yerde hukuk öldürülmüşse eğer,
100 TL.
1968 yılında Milliyetçi Türkiye diye slogan atarak başlamış Türk Milliyetçiliği mücadelesine. Hiç vazgeçmemiş, bilinçlenerek, derinleşerek, düzelterek, daha eleştirel olarak, ama eksenini hiç yitirmeden, hiç kaydırmadan bugünlere gelmiş. Cazim Gürbüzün kendi deyimiyle hayatı milliyetçilik Millet, milliyetçilik, kimlik tartışmaları dünyada ve ülkemizde alevlenerek sürüyor. Herkes kendi meşrebince, inancınca ya da küresel efendilerinin isteği ve istencince katılıyor bu tartışmalara. Katılıyor da birilerinin
38 TL.
Tükendi
Yabancıya Toprak Satışı, Cumhuriyet Toprakları ve Küresel İşgal, Anahtar Teslimi Türkiye, Yeni Cumhuriyet'in Altı Oku gibi yapıtlarıyla Türkiye'nin maden, vakıflar, petrol, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye, kıyı, turizmi teşvik, bankalar, yabancılara gayrimenkul satışı yasalarıyla teker teker elden çıkarılan kamu varlıklarının birer yabancılaştırmaya dönüşen özelleştirmelerle geldiği noktayı anlatarak yaşananları aydınlatan Orhan Özkaya, elinizdeki yapıtında em
100 TL.
Cumhuriyet Devrimi ideolojisi, sınıfsal niteliği ve bu sınıfsallık üzerinde biçimlenen siyasal ilkeleriyle; Devrimin materyalist felsefesi ise, Kemalist önderliğin tarih ve devrim tezleriyle açıklanıyor. Kitapta, Batıcı ve Türk-İslâm Sentezci tezlere, Atatürk ve Kemalist önderliğin devrimci, ulusçu ve materyalist dünya görüşleriyle yanıt veriliyor: Cumhuriyet Devriminin sınıfsal kökeni ve karakteri Kemalistlerin Faşizm ve Komünizme gösterdiği ilgi ve yakınlık Kemalizm Dini ve devlet sosyalizmi tartışma
35 TL.
Tükendi
Emperyalistler, yani saldırgan, yayılmacı ve sömürgeciler, tezgâhladıkları Yeni Dünya Düzeninin şifresini kafalara şöyle çivilediler: Her şey satılıktır! Bu düzende geçerli olan, Serbest Piyasa Ekonomisidir. Bu piyasanın ünlü taciri Siyonist Soros bakın ne diyor: Piyasa, ahlâk içermez Öyleyse artık bilinen ahlâk kuralları geçerli değildir, her şey satılıktır. Onur, şeref, aşk, sevgi, sevgili ve eş satılıktır Vatan sevgisi, vatan, ulus sevgisi ve ulus satılıktır Kalem tutan eller, televizyon kanallarından
220 TL.
AKP, iktidara geldiğinden bu yana kurguladıklarıyla, tasarlayıp uyguladıklarıyla bize ipucunu vermişti: hedef ve düşman emperyalizm ve işbirlikçileridir. Ülkenin asıl sahipleri olan aydınlar, düşün emekçileri Türkiyenin emperyalizme sonuna kadar kayıtsız şartsız açık olan kapısı Ergenekonda biçimlendirilmeye ve bağımlı aydın yapılmaya çalışılıyor. Ergenekon soruşturması, Türkiyenin Emperyalizme açılmasının önündeki ayak bağlarını ortadan kaldırma amacını taşımaktadır. Ergenekon, emperyalizmin Türkiyeye gir
120 TL.
Emperyalizm, toplumda öncelikle etki altına alabileceği ve güdümleyebileceği (misyoner) topluluklar yaratıyor. Bu topluluklara, kendi devlet bütçesinden ayırdığı hibe, bağış, proje giderleri çerçevesinde dolarlar, eurolar aktarıyor. Böylelikle satın alınan gazeteci, akademisyen, öğrenci, dernek ve vakıf yöneticisi misyonerliğe hazır hale getirilmiş oluyor. Türkiyede, işbirlikçi siyaset erbabı siyasal partiler, Soros desteğiyle ufuk kazanan üniversiteler, emperyalizm çıkarlarına eklemli basın, yabancıların
120 TL.
Bu kitapta, ulusal gençlik bayramımız 19 Mayıs'ın yerine, 9 Mayıs Avrupa gününün konulmasını amaçlayan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını, 15-18 yaş arası lise gençlerine kendi milli benlikleri unutturularak yerine "sömürge kültürünü" şırınga etmeyi planlayan sinsi projeleri, Alman Devleti'nin desteği ile araştırma enstitülerinde ve üniversite kürsülerinde yürütülen Türkiye için 47 ayrı etnik halk öngören istihbaratçı akademisyenlerinin yıkıcı çalışmalarını, "Demokratik, çağdaş, insan hak ve özg
120 TL.
Yahudi devletinin sınırları, sonsuza dek kesinleşmeyecektir. David Ben Gurion, İsrail Başbakanı Terörün bir savaş yöntemi olarak kullanılması engellenemezBizim için terör, bugünkü koşullarda siyasi bir savaşın bir parçasıdır. İzhak Şamir, İsrail Başbakanı Filistinli Müslüman Araplar, iki ayaklı iğrenç hayvanlardır. Menahem Begin, İsrail Başbakanı Zaman içinde Filistinin tamamına yayılacağız.
200 TL.
Türkiye, gelmiş geçmiş en büyük yıkımlardan birini yaşamaktadır. Ulusal varlıklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız yabancı sermayeye, yabancı madencilik şirketlerine pazarlanabilmektedir. Emperyalist Avrupa Birliğinin dayattığı uyum adı altındaki yasalarla Türkiye, topraklarını, madenlerini ve zenginliklerini işletme hakkı, mülkiyet hakkı gibi tartışmaların konusu haline getirebilmiştir. Türk mühendisleri, Türk şirketleri her türlü yerli çaba desteksiz bırakılmakta ve yabancı şirketlerin kapitalist hâk
80 TL.
Daha önce, yayınladığı Direnen Türkler ve İhtilalci Türkler kitaplarından tanıdığımız, öğretmen, araştırmacı yazar Müslüm Ulusoy, Devrimci Türkler adıyla yayınladığı yeni çalışmasında, Türkiye Cumhuriyetini kuran kadroları kronolojik bir dizine sadık kalarak, okuyucuya tanıtıyor. Türk tarihinin unutturulmak istenen yönlerini temel çalışma alanı olarak belirleyen Ulusoy, bir ulusun küllerinden nasıl doğduğunun fotoğrafını çekmeye ve bu fotoğrafı okuyucu ile paylaşmaya özen gösteriyor. Ulusoya göre, Türkiye C
200 TL.
Okan Gökay Emgengil, 1963 stanbul doumludur. lk-orta-lise örenimini stanbulda yapm, 1986 ylnda stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmutur. 1989 ylndan bu yana avukatlk mesleini yürütmekte olup, Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilim ve Tarihi üzerine aratrmalar yapmaktadr. Ayrca, çeitli demokratik kitle örgütlerinde faaliyetleri bulunmaktadr. Rotasndan çkm, batmakta olan gemiyi; yalnzca, Mustafa Kemalin çizdii rota kurtarr. Mustafa Kemali herkes kendi dünya görülerine göre yorumlayabilir. Ancak, onun
250 TL.
Toplam 31 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1