Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 306 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
 %  25
Düşsüz Kelebekler
«Birikir kaderler Büyür yaranın kovuğunda güller Yırtılır bir bir takvimler Vaktinden erken ölür, Bütün düşsüz kelebekler.»
82.5 TL. 110 TL.
Yılmaz Şit, 1953 yılında Ardahan’ın Bayramoğlu Köyünde doğdu. İlkokulu köyde, orta öğrenimini Ardahan Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Kars Dede Korkut Eğitim Estitüsünden mezun oldu. Yurdun birçok yöresinde eğitimci olarak görev yaptı. 2004 yılında emekli oldu. Yılmaz Şit, gençlik hareketlerinde ve demokratik kitle örgülerinde mücadele etti. Hoçvan Dernekler Federasyonu (Hoçfed) kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. “Hoçvan’ın Gülü” Yılmaz Şit’in ilk kitabıdır. Bir esinti vardı dışarda Memleket havas
60 TL.
Bir süre taklit yoluyla tercih ettim kendimi Kendimdeydim; bu yüzden fark etmedim kendimi Bir isim duyardım hep görmemişken kendimi Kendimden çıktığım vakit gördüm kendimi
264 TL.
Cazim Gürbüz’ün beşinci şiir kitabı… Birden beşe varırken, şiiri hangi gelişmeleri, değişmeleri göstermiş, hangi iç kazanımlara ve sözsel derinliklere ulaşmış, bunu en güzel, Şair’in, şiirleri bağlamında yazılanlar anlatır. O yazılardan pasajlar sunalım en güzel arka kapak yazısı olarak: “Gürbüz’ün çok başarılı olan bir yönü de üslubu ve dilidir. Üslubu akıcıdır. Buna söz yok. Ancak bizim için önemli ve dikkate değer yönü dilidir. Gürbüz zengin bir Türkçeden yararlanıyor, yazı dilinden, tarihsel Türkçeden,
50 TL.
 %  30
Bira Destanı
Bira Destanı (Kalevala, 20. Şiir) Umay Öze’nin çevirisiyle… Osmotar, bira yapıcısı, Cana can katan içkinin ustası, Altın arpa taneleri topladı. Altı arpa çekirdeği, Yedi şerbetçi filizi aldı. Attı kazana oncayı, Kaynattı yedi kepçe suynan Fokurdasın, köpürsün, demlensin diye. Mayalansın diye bira bir tamam, Serdi yaz güneşinin alnına Sisli dağın burnunda. Orman idi ol ada uçtan uca, Doldurdu huş ağacından fıçıları, Döktü meşe ağacından fıçılara.
70 TL. 100 TL.
1942 yılının Ağustos ayında Vietnam-Çin sınırını geçerken gözaltına alınan Ho Chi Minh, insanlık dışı koşullarda bir yıldan fazla tutuklu kaldı. Hapishane Günlüğü, Ho’nun bu süreçte klasik Çin şiirinin “Tang” formuyla yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Ho bu şiirlerde, baskı altındaki tutsağın umutlarını ve gelecek düşlerini iyimser bir söylemle yansıtır. Kendi deyişiyle bu karanlık günlerden onu “özgürlüğe yakınlaştıracak dizeler söylemek” için yararlanmıştır. Böylece, prangalı mahkûmların yağmur altında geç
100 TL.
 %  30
YarA
Ben okulda öğrendiğim devrimci marşlar söylerdim ona O bana Kürtçe bakardı O beni severdi Dualar ederdi sonra ağlardı Büyümemi istemezdi, büyümek istemezdi Bilirdi o, büyümek intihardı … Ben yoktum artık büyümüştüm Serçe yarasında gizlenmiştim O bana Kürtçe bakardı O beni severdi…
168 TL. 240 TL.
Enderemiroğlu, yirmi yıla yakın bir süre sonra yayımladığımız yeni kitabı travma terapi’de hayata “kana kesmiş bir kırık cam” içinden bakmaya devam ediyor. Orhan Kahyaoğlu’nun yorumuyla şiirsel dil, biçim ve teknik arayışlarını dize yapısı içinde zorlayarak, sözcük çeşitliliği içinde geliştirdiği iç ses örgüsü aracılığıyla dikkat çekici bir imge dünyası oluşturuyor. travma terapi, “dibe doğru, karanlığa doğru gittikçe çatallaşan insan ruhunun çare ile çaresizlik arasında gidip gelen varlığını sorgulayan”, ş
108 TL.
 %  30
Mustafa Kemal Atatürk ;Yazarların - Âşıkların Sadıkların Dilinden
BU ACIYI SİLECEKTİR Atatürk gibi bir lider Gene bir gün gelecektir Acı çeken toplumundan Bu acıyı silecektir Bir menzile ermek için Yaraları silmek için Bağımsızlık kurmak için Dost düşmanı bilecektir Özgürlüktür gerçek yolum Sağda solda kendi kolum Tutsaklık devrine ölüm Tarafsızlık verecektir Öldürücü zalimleri Bizi bizden bölenleri İdam yazan kalemleri Adaletle kıracaktır Vaktidolu da bilecek Bağımsızlığı görecek Uğurunda can verecek Bir vatanı olacaktır
210 TL. 300 TL.
 %  30
Üçlük
Bu kitap, üç farklı bölümden (ya da üç farklı şiir kitapçığından) oluşmuştur. 1. bölüm olan Bütünler Parça Parça’nın nerdeyse tamamı ikişer dizeden (beyitlerden); 2. bölüm olan Maniler ve Rubailer’in tümü dörder dizeden (dörtlüklerden); 3. bölüm olan Diyalektik Tespih’in tümü ise beşer dizelik şiirlerden oluşmuştur. Bu kitapta; *Seslere (harflere) ve sözcüklere dayalı bir çalışma; *Seslerle ve sözcüklerle ilgili bir inceleme ve *Seslerle ve sözcüklerle çeşitli ‘oyunlar-oynamalar’ yer almaktadır.
161 TL. 230 TL.
 %  30
Karara Bağladılar
01.02.1960 yılında Artvin ili, Şavşat ilçesi, Elmalı Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, Orta ve Liseyi Şavşat’ta okudu. 1983-1990 yılları arasında Şavşat’ta ardından İstanbul’da kuaför işletmeciliği yaptı. Bu meslekten emekli oldu. Evli, üç çocuk babası olan Kâmil Gündüz, İstanbul’da ozanlar ve şairlerden feyz alarak şiire yöneldi. Sütlüce Karaağaç Dergâhı’nda tanıştığı ozan dostları, onun sanata ve tasavvufa yönelmesinde etkin oldu. Vaktidolu, Adil Ali Atalay’dan “Perdesiz” mahlasını aldı. 2017 yılı
168 TL. 240 TL.
 %  25
Kedinin Şairi
Kedinin Şairi, yalın bir dille şiir örgüsünü oluşturan Özgün E. Bulut'un bugünü eksen alarak yarına doğru uzanan şiirlerinden oluşan bir toplam. Kibir dilinden uzak, sözün büyüsüne, sözün gücüne değer veren şiirlerden oluşan Kedinin Şairi, hayata bakış açısı ve tutunduğu yer itibariyle de insanı kucaklar, ona sımsıkı sarılır. kedim yüzüme bakar durmaksızın o hep çok başına ben hep tek başıma onun ülkesi ev benim ülkem yangın o bir pati ile dünyaları getirir ben çok okşayışla bir şiir bile söyleyemem
56.25 TL. 75 TL.
Siyah Sanatlar Hareketi’nin kurucuları arasında yer alan Sanchez, kişisel ve kolektif tinsel bölünmüşlüklerden sınıfsal çatışmalara, Vietnam Savaşı’ndan AIDS kurbanlarının dramına, yağmur ormanlarının katledilişinden küresel ısınmaya kadar birçok sorunu şiirlerinde, oyunlarında ve caz müzisyenleriyle gerçekleştirdiği sahne performanslarında cesurca işledi. Haiku, doğrudan sözellik, blues, balad, teatral epik gibi farklı şiirsel biçimler altında geniş okur, dinleyici ve izleyici çevrelerinin dikkatini üzerin
168 TL.
Liya Lu, Pelin Özer’in 2004-2021 yılları arasında yazdığı şiirlerden geniş bir kesiti dört bölüm halinde buluşturuyor. En eski masala, aşka, başlayana ve bitene, lekesi aya vurduğunda kendini ele veren yalnızlığa yazılmış, büyük uzay çiçeğinin ten hamurundan doğacağına inanan bir şiir. Liya Lu’da Pelin Özer, göklerin sır yurduna, hiç kimseye ait olmayan yere, dağ sularının ıslığını bilen kuşların hafızasından geçerek varılacağını fısıldıyor bir kez daha. Liya Lu, harflerin taşlara denk olduğu Tanrı yazında
120 TL.
Laleş, Nora İstanbul Bir Hiçtir’de bize hafıza çekmecesinde saklanan bir aşkın gün dökümünü anlatıyor. Cezayir Sokağı’na seslerini bırakıp kendi denizlerine dönen Martılar... Yalınayak geçilen denizler... Köknar yapraklarına emanet edilen kalpler... Ve karanfilli hakikat!.. Nora İstanbul Bir Hiçtir, sır cümlelerle dolu bir Aşkşiir.
100 TL.
 %  30
Erzurumlu Halk Ozanı Noksani Baba Divanı
Ayet'i Kuran'a Bak Hakk'ı görmek diler isen sûret-i insâna bak Arayub gezme bu halkı cismin içre cana bak Âşıkın mi'racı derler dostunun dîdârıdır Bu söze isbât dilersen defter-i Rahmân’a bak Yedi iklim çâr köşe bir dilberin vechindedir Gel oku Ümmü'l Kitab’ı mektep irfâna bak Ta'an idüp yetmiş ikiye dime kim beyhûdedir Sen seni fehm eyle küfrdeki imâna bak Herkes bu hâliyle buldu Rabb’isin bî-iştikâk Rabbel-âlemin buyurdu; âyet-i Kur'ân'a bak Dil-i Ya'kub'un ağladub zâr eyleme Yusuf
168 TL. 240 TL.
(1880-1918) Modern şiirin geçtiğimiz yüzyılın başlangıcında karşı karşıya kaldığı gerilime en güçlü yanıtlardan biri 1913’te yayımlanan Alkoller kitabıyla Apollinaire’den gelmişti. Modern yaşamın getirdiği yeni gerçeklik öğelerini sözcüğün tamamen özgürleştirildiği alışılmamış bir imge düzeninde parçalayarak şiire dönüştüren Alkoller, kendine özgü benzersiz temalara odaklanırken “yerleşik yazı düzenini” de sarstı. İlk kez Apollinaire tarafından kullanılan “gerçeküstü”nün, karanlık bilinçaltı yoluyla yaşantı
156 TL.
Hâl diliyle söylenir bunların tümü / Söz diliyle söylenmez bunların tümü / Sözle değil, hâl diliyle söylerse sana / İnan ona imkânsız deme buna / Gönüldeki aşkı gör gönül cânda gizli / Yüz cihan yüzlerce cihanda gizli / İki dünyanın neresinde bir sır varsa / Bu dîvânda yer alır baştan sona
576 TL.
“Azizim Taşer… Bilmem Yelken dergisini bir süredir benim yönettiğimden haberin oldu mu? ... Dinamo’dan tut Dağlarca’ya, Aziz Nesin’den Tarık Dursun’a ya da Ceyhun Atuf’a kadar çeşitli arkadaşların yardımı ile tam bir amatör dergisi kişiliğiyle yapıyoruz bu işi… Senden özellikle tiyatro konularında yazılar rica edecektim fakat Baki Süha’nın Cumhuriyet’te yayınladığı şiirleri okuyunca utandım ben ki daha bir bacakken 1943’teki, Hürriyet (kitabındaki) şiirlerini okumuş ezberlemişimdir, Suat Taşer’in öyle bir
336 TL.
 %  35
Hak Nişanı Var Gördüğüm
Kırk kapının kilidi benim Tek var-ı anahtarı sensin Bir kapının kilidi sensin Kırk anahtarı benim
16.25 TL. 25 TL.
Tükendi
Toplam 306 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3